scroll

Klimaatdoelstellingen en energietransitie

Het energielandschap is in volle beweging. De energietransitie naar meer duurzame vormen van energieproductie is niet meer te stoppen. Het aandeel hernieuwbare energie moet groeien. Bij deze groei van hernieuwbare energie speelt ook windenergie (op land én in zee) een belangrijke rol.

Windenergie is noodzakelijk om te groeien naar een duurzame samenleving en de vele klimaatdoelstellingen te halen.


Beknopt overzicht van de klimaatdoelstellingen:

Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020:

  • 20% minder CO2-uitstoot
  • 20% minder energie verbruiken
  • 20% van de energieproductie moet komen uit hernieuwbare energiebronnen, waaronder windenergie

Belgische doelstelling tegen 2020:

  • 13% van het totale energieverbruik moet komen uit hernieuwbare energiebronnen, waaronder windenergie

Vlaamse doelstelling tegen 2020:

  • Aandeel van 10% van het totale energieverbruik halen uit hernieuwbare energie


Wat na 2020? Klimaatdoelstellingen van Parijs:


Europese doelstellingen tegen 2030
:

  • 40% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990
  • 27% verbetering van de energieefficiëntie
  • 27% aandeel van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie

Europese doelstellingen tegen 2050:

  • 80% - 95% afname van de broeikasgassen