scroll

Over ons

Het windpark E40 Polderbries wordt ontwikkeld door Aspiravi, Elicio en Eneco. Deze bedrijven zijn al jaren actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van windenergieprojecten. De know-how en ervaring van de 3 bedrijven worden gebundeld om tot de realisatie te kunnen komen van het windpark E40 Polderbries langsheen de E40 op grondgebied van de gemeenten Middelkerke en Gistel.


ELICIO

Elicio is een dochtermaatschappij van de groep Nethys. Elicio is ontstaan in 2014 uit de overname van de windenergieactiviteiten van het groenestroombedrijf Electrawinds. Elicio beschikt dan ook over ruime ervaring voor wat betreft het bouwen en exploiteren van windparken. Momenteel heeft het 131 onshore windturbines operationeel in België, Frankrijk en Servië wat overeenkomt met 254 MW. De exploitatie van deze windparken gebeurt eveneens door Elicio zelf.

Elicio is ook actief op het gebied van offshore wind in België. Als aandeelhouder in Otary NV heeft zij concessies toegekend gekregen voor de projecten Rentel en SeaMade. Deze hebben samen een vermogen van 796 MW. Daarnaast zijn ondertussen alle bouwwerkzaamheden klaar van het windpark Norther, waarin Elicio een aandeel heeft van 50%. Dit is het dichtste windpark voor de Belgische kust en heeft een geïnstalleerd vermogen van 370MW.

Elicio heeft een algemene strategie die zij toepast mbt burgerparticipatie. Elicio ziet burgerparticipatie als één van de middelen om het lokale draagvlak te verbeteren. Haar ervaring toont dat uitgebreide communicatie ook heel belangrijk is. Deze strategie heeft als doel lokale coöperatieve vennootschappen of verenigingen rechtstreeks te betrekken in het kapitaal van de projectvennootschap.

Meer info op: www.elicio.be
ASPIRAVI

Aspiravi nv is meer dan 15 jaar actief in de sector van de hernieuwbare energie. Aspiravi nv ontwikkelt, investeert in, realiseert en exploiteert projecten voor de productie van groene energie. 94 gemeenten en de Vlaamse Energieholding zijn de aandeelhouders van Aspiravi nv.

Begin 2019 is de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 313 windturbines in België, de Noordzee en het buitenland. Alle installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 1.030 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 910.000 gezinnen. Dankzij de hernieuwbare energieprojecten van de Aspiravi-groep wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.430.000 ton vermeden.

In 2018 bouwde Aspiravi nv 10 nieuwe windturbines op 3 verschillende locaties in België en 42 nieuwe windturbines in zee. Aspiravi nv startte in 2018 ook met de bouw van een nieuwe groene energiecentrale A&U Energie voor niet-recycleerbaar houtafval in Wielsbeke. In 2019 plant Aspiravi nv de bouw van 14 windturbines in België: 5 in de Antwerpse haven, 1 op het bedrijventerrein in Diest, 1 in Ham, 4 in Le Roeulx en 3 in Héron-Fernelmont. Daarnaast is de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van de 58 turbines voor het offshore windpark Seamade waarvan de bouw in 2019 start en dat in 2020 operationeel zal zijn.

Dankzij Aspiravi Samen cvba kunnen omwonenden mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie. Jaarlijks wordt er een mooi rendement voor hun investering verwacht. Midden 2019 telde Aspiravi Samen cvba bijna 3.300 coöperanten. Voor het werkjaar 2018 werd in juli 2019 een dividend van 3,5% aan de coöperanten uitgekeerd.

Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen aan een voordelig tarief bij Aspiravi Energy. Bovendien ondersteunt elke klant van Aspiravi Energy een sociaal project rond energie- en kansarmoede.

Meer info op: www.aspiravi.be
ENECO

Eneco is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100% duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 107 windturbines (onshore en offshore) en nu al 295.000 zonnepanelen. Het bedrijf bouwt ook Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust.
In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen.

Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding tot directe participatie via coöperatieven.
Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten. 

Eneco België werkt met meer dan 300 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver. 

Meer info op: www.eneco.be