scroll

Procedure en timing

Het project wordt momenteel onderworpen aan een onderzoek naar de milieuimpact; dit gebeurt door een onafhankelijk studiebureau Antea. Dat moet resulteren in een milieueffectenrapport (MER). Dat rapport beschrijft de impact op mens, natuur en milieu. De procedure van een project-MER wordt beschreven op de website van de Vlaamse overheid. Elicio, Aspiravi en Eneco dienden in juni 2017 de aanmelding voor het MER in samen met het verzoek tot scopingsadvies.

Daaropvolgend werden door de dienst MER adviezen opgevraagd aan alle betrokken instanties alsook aan de gemeenten. Op basis van deze adviezen werd het scopingsadvies opgesteld. Dat scopingsadvies geeft aan welke aspecten op welke manier moeten onderzocht worden in het project-MER. Dat onderzoek is op dit moment lopende.

Op het moment dat het project-MER is afgewerkt kan het samen met de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Het betreft een project dat zal worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Er dient daarbij door zowel Middelkerke als Gistel een openbaar onderzoek te worden georganiseerd waarbij de gemeenten voor hun advies zich kunnen baseren op de resultaten van dit openbaar onderzoek.

De termijn waarop wordt beslist over de omgevingsvergunningsaanvraag bedraagt 120 dagen na volledig- en ontvankelijkheidsverklaring waarbij de mogelijkheid bestaat om die met 60 dagen te verlengen.

Nadat alle nodige vergunningen worden bekomen kan de bouw van het project aanvatten. De timing daarvan hangt af van het verloop van het vergunningstraject.