scroll

Windenergie in Vlaanderen

Windenergie op land is in België een regionale bevoegdheid.

Het is dus de Vlaamse overheid die bepaalt waar windenergieprojecten komen. De Vlaamse overheid tekent het windbeleid uit, bepaalt de regels en legt strenge normen op.

Van zeer vroeg in de ontwikkeling van een windpark, geven diverse overheidsdiensten en instanties advies over het project.

Het is de deputatie van de provincie of de Vlaams Minister van Omgeving die uiteindelijk optreedt als vergunningverlenende overheid.

De Vlaamse wetgeving bepaalt o.a. dat windturbines bij voorkeur aansluiten bij bestaande lijninfrastructuren zoals vb. snelwegen, industriezones, kanalen. De zones rond de snelweg E40 beantwoorden optimaal aan de bundelingselementen die de Vlaamse wet voorschrijft voor de inplanting van een windenergieproject.

Hoe is de situatie in West-Vlaanderen?


Hoewel West-Vlaanderen het meest windrijke gebied van België is, hinkt de provincie achterop voor wat de productie van windenergie op haar grondgebied betreft. In 2016 en 2017 werd er geen enkele windturbine in West-Vlaanderen gebouwd. In 2018 kwamen er slechts 3 nieuwe windturbines bij!

Dat brengt het totaal aantal windturbines in West-Vlaanderen op 90, goed voor 180,7 MW.

Hoe is de situatie in West-Vlaanderen


Daarmee doet West-Vlaanderen het weliswaar beter dan Vlaams-Brabant, maar wel een stuk minder dan de andere Vlaamse provincies!

Van de 90 windturbines die vandaag in West-Vlaanderen groene stroom produceren, zijn er 39 windturbines gerealiseerd door Aspiravi, Elicio of Eneco.

West-Vlaanderen heeft op vlak van windenergie een grote inhaalbeweging te maken.