scroll

Kerncijfers

Elicio, Aspiravi en Eneco plannen een windenergieproject langs de E40 op het grondgebied van Middelkerke en Gistel. Op dit moment wordt door het extern studiebureau Antea gewerkt aan het milieueffectenrapport (MER). In dit MER worden de effecten van de windturbines op mens, natuur en milieu in kaart gebracht. Dit leidt vervolgens tot de uitwerking van een definitieve inplanting.

Het project dat onderworpen wordt aan het onderzoek bestaat uit 18 windturbines met een individueel vermogen van max. 4,5 MW. Het windpark zou jaarlijks kunnen voorzien in de productie van 160.000 MWh aan groene stroom. Dit komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 45.000 gezinnen. Hiermee wordt een jaarlijkse hoeveelheid CO2-uitstoot van 73.000 ton vermeden.


KerncijfersHet voorlopig inplantingsplan vindt u hier.

Informatie over slagschaduw kunt u hier lezen.

Informatie over geluid vindt u hier.

Er werden fotosimulaties gemaakt van het project om een idee te kunnen geven van hoe het landschap er in de toekomst zou kunnen uitzien. U vindt ze hier.

Informatie over het vergunningstraject en de te volgen procedure vindt u hier.