windturbineGeplande windturbine
Bestaande windturbineBestaande windturbine
SlagschaduwSlagschaduw: 8u/jaar

Slagschaduw

Slagschaduw ontstaat doordat de draaiende wieken van een windturbine voor de zon passeren en ze dus even bedekken. De slagschaduw ontstaat in het verlengde van de lijn tussen de zon en de windturbine. De variatie in lichtintensiteit kan zorgen voor een flikkerend effect die binnenin een woning als storend kan ervaren worden.

De Vlaamse overheid hanteert strenge normen voor wat betreft slagschaduw die afkomstig is van windturbines. Per slagschaduwgevoelig object (vb. woning) mag er voor alle windturbines samen maximum 8u per jaar, met een maximum van 30 minuten per dag slagschaduw voorkomen (ter info: in een jaar zijn 8760 uren).

Elke windturbine wordt voorzien van een stilstandmodule die de slagschaduw per slagschaduwgevoelig object meet. Als aan alle voorwaarden (zonlicht, zonnestand, wind, windrichting) wordt voldaan opdat slagschaduw kan optreden, worden de tijdstippen en tijdsduren ervan geregistreerd.

Als voor een bepaalde woning de norm dreigt overschreden te worden dan wordt de windturbine stopgezet tot op het moment dat er geen slagschaduw meer kan optreden op die bepaalde woning. Slagschaduw wordt cumulatief onderzocht wat wil zeggen dat alle windturbines in rekening worden gebracht bij de berekeningen.